Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Data Center Store (http://www.datacenterstore.nl) hierna te noemen DCS.

Het feit dat u gebruik maakt van de website van DCS betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van DCS.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van DCS berusten bij DCS. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van DCS is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan DCS, info@datacenterstore.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door DCS.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van DCS geeft DCS geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van DCS.

DCS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van DCS, de onmogelijkheid de website van DCS te gebruiken, uit de levering van diensten door DCS of het gebrek aan levering van diensten door DCS.

Wijzigingen

De inhoud van de website van DCS wordt regelmatig bijgewerkt. DCS behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van DCS te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 27 mei 2015.